List Otwarty w obronie Mateusza Piskorskiego

My, niżej podpisani, stanowczo sprzeciwiamy się zatrzymaniu i wielomiesięcznemu przetrzymywaniu w areszcie Mateusza Piskorskiego – polskiego działacza politycznego, publicysty i eksperta. Uważamy, że podstawowe prawa obywatelskie i konstytucyjne swobody należą się wszystkim obywatelom Polski i nie mogą podlegać ograniczaniu ze względu na czyjeś sympatie polityczne

Apelujemy o natychmiastowe, bezwarunkowe uwolnienie Mateusza Piskorskiego, którego zatrzymano z powodu jego działalności politycznej oraz głoszonych przez niego poglądów. Aresztowanie Mateusza Piskorskiego przez obecne władze jest jawna kpiną z praw człowieka i swobód obywatelskich jakie gwarantuje polakom konstytucja, takich jak wolność słowa i poglądów politycznych.

Dotychczasowe działania wobec Mateusza Piskorskiego uważamy za motywowane politycznie. Domagamy się również odtajnienia całego postępowania, ponieważ trwające przeszło 8 miesięcy dochodzenie objęte ścisłą tajemnicą państwową rodzi uzasadnione obawy iż ewentualne dowody w sprawie moga być preparowane, a sam proces nie daje Mateuszowi Piskorskiemu możliwości do uczciwego procesu i obrony dobrego imienia. Uważamy, że w sprawie dotyczacej tak elementarnych wolności konstytucyjnych obecny sposób postępowania prokuratury nosi wszystkie znamiona procesu politycznego, na jaki w wolnej demokratycznej Polsce zgodzić się nie możemy.

Naszym zdaniem Mateusz Piskorski jest dziś więźniem politycznym, a jego zatrzymanie bezpośrednio narusza podstawowe prawa obywatelskie w naszym kraju. Zdecydowanie sprzeciwiamy się szykanom jakim został poddany oraz domagamy się aby obecne władze wycofały się z haniebnego procederu łamania praw obywatelskich, o których mowa w art. 10 i 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Z poważaniem…